Jaja dezynfekowane

Firma POLAMG S.C. ,  oferuje swoim klientom jaja dezynfekowane ze specjalnym przeznaczeniem dla placówek gastronomicznych, szkół i  przedszkoli, hoteli , restauracji i placówek zbiorowego żywienia.

Proces naświetlania jaj w naszej pakowni odbywa się na podstawie właściwych decyzji i zezwoleń Powiatowego Lekarza Weterynarii dotyczących zarówno zatwierdzenia urządzeń naświetlających oraz samego procesu dezynfekcji.

Klient końcowy otrzymuje produkt bezpieczny i w pełni spełniający wymogi sanitarne.